Organ Hammond

ORGAN HAMMOND

Organ Hammond B3 adalah organ yang dibuat oleh Hammond Organ Company dan dianggap sebagai salah satu organ Hammond paling terkenal sepanjang masa. Banyak digunakan oleh grup
musik rock dan jazz, organ ini juga theatre organ yang populer. Pada tahun 2002, Hammond Organ
Company (sekarang bernama Hammond-Suzuki ) mengeluarkan 'New B3 ', sebuah produk baru yang
meniru organ B3 asli dari suaranya sampai penampilan luarnya. Organ ini digunakan oleh
beberapa pemain B3 terkenal seperti Jimmy Smith dan Joey DeFrancesco. Mereka akhirnya
mengeluarkan album bersama, 'Legacy' pada tahun 2005.

HAMMOND C3

>

Post a Comment

0 Comments